بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

پس از مطالعات فراوان و با توجه به اینکه صنعت سرویس و خدمات در کشورمان در طی چند سال اخیر رشد فراوانی داشت و عدم دسترسی به منابع کامل در این زمینه نیازمند طراحی و ایجاد یک سبک جدیدی از سرویس و خدمات الزامی بود همان سرویسی که در مشتریان یک حال خوب و یک حس خوب و جدید را ایجاد نماید. این مهم ما را در برخی از موارد مجبور به حرکت به سمت ساختار شکنی در سازمان و حوزه مدیریت و ارتباطات سازمانی نمود برخی از سرویس های طراحی شده قابل ارائه به شرح زیر می باشد:
تعریف ارائه سرویس توام با محبت (عشق) به مشتریان (این مهم شامل پروسه ای کامل از جذب ، آموزش، استقرار و اجرا درخصوص کارکنانی بود که عاشق خدمت به مردم و هموطنانشان فارغ از تمام مشکلات شخصی و اجتماعی بودند)

از دفتر کار خود و از پشت میز مشکلات محیط دیگری را تحلیل و بررسی نکنید.
سعی کنید برای آنالیز و حل مشکل به آنجا بروید و از نزدیک با همه ابعاد قضیه روبرو شوید. با حضور شما کارکنان هم حس بهتری خواهند داشت و دلگرم ترند.
البته در این حضور نباید به جزییات کار وارد شد.پس به دنبال راهکار و ارائه حل مسله بروید قبل از آن سعی کنید مهارت های لازم را در این راستا ببینید.