بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

در هر زمینه نردبانی در ذهن مشتری شکل می گیرد درون هر پله یک نام تجاری حک شده است.

استراتژی بازاریابی شما باید بر مبنای سرعت ورود به ذهن و همچنین پله ی شما در نردبان باشد.

سعی کنید در سال های اولیه از کیفیت خدمات رسانی در تبلیغات سخن بگویید.

در حقیقت کاری که شما باید بکنید جایگاه سازی در ذهن مشتریاست. آنها پله ی خودشان را در نردبان ذهن مشتری اعلام می کنند.

تلاش تنها دلیل موفقیت نخواهد بود بلکه باید بتوانید در ذهن مشتری خود را ثبت کنید.

ذهن انسان نمی تواند در آن واحد با بیش از هفت چیز ارتباط برقرار کند شاید به همین علت است

که عدد هفت مورد پسند است مثل شماره تلفن های هفت رقمی ،عجایب هفت گانه جهان غیره و غیره

بعضی وقت ها نردبان ذهن شما ساده است اما قدرتمند و می تواند در شرایط بحرانی بازار به شما کمک کند.