بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

حقیقت و ادراک در مغز ترکیب می شوند. تشخیص تمایز بین آن دو عملا غیر ممکن است.

مردم برای جلوگیری از احساس تنهایی در جهان و غلبه بر آن خود را به جامعه وصل می کنند.

آنها غرق در کتاب ها ،فیلم ها ،تلویزیون ،روزنامه و مجلات زندگی می کنند. آنها متعلق به باشگاه ها ،سازمان ها و انیستیتوها هستند.

این نمایش بیرونی واقعی تر از حقیقت موجود در ذهن است. مردم بر این اعتقاد خود چسبیده اند

که واقعیت در دنیای بیرون از ذهن آنها است و چگونگی تفکر شخصی اثر بسیار بسیار کمی در این کشتی فضایی جهان دارد .

اما واقعیت غیر از این است تنها واقعیتی که شما می توانید به آن اطمینان داشته باشید ادراک شما می باشد.

اگر جهانی وجود دارد برای این است که در ذهن شما و دیگران وجود دارد و این است آن حقیقتی که برنامه ریزی های بازاریابی باید با آن کنار بیاید.

بازاریابی هم ساخته ی همین ادراک می باشد اغلب اشتباهات در دنیای بازاریابی از آنجا ناشی می شود که افراد فکر می کنند دارند

جنگ محصول می کنند که البته از حقیقت سرچشمه می گیرد. بازاریابان تصور می کنند

که کیفیت محصول قهرمان برنامه های بازریابی است و برد و باخت بستگی به شایستگی محصول دارد