بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

از نقطه نظر شیمیایی الکل یک ماده افسرده کننده است.اما در کوتاه مدت با جلوگیری از دلتنگی افراد به صورت قانون یک ماده شاد کننده عمل می کند.

اغلب پدیده های بازاریابی به همین شکل عمل می کنند.اثرات کوتاه مدت آن درست بر عکس اثرات طولانی مدت آن است.

مثلا فکر می کنید که حراج کردن کالا وضعیت شرکت را بهبود می بخشد ؟واضح است که در کوتاه مدت فروش را زیاد می کند.

اما دلایل و شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد حراج کردن در طولانی مدت باعث رکورد بازار می شود.

زیرا مشتری حاضر به پرداخت بهای کالاها به قیمت قبل از حراج نخواهد بود.

در زمان فروش معمولی قیمت ها بسیار بالا بوده است به همین دلیل و پس از اتمام حراج مشتری تمایل به خرید از این فروشگاه را نخواهد داشت .

در زندگی روزمره نیز نمونه های بسیار زیادی از کسب منافع در کوتاه مدت و ضرر کردن در دراز مدت وجود دارد.

نظریه بازاریابی یک پروسه ی دراز مدت برای اثرگذاری است.تورم می تواند در کوتاه مدت نکات مثبتی به اقتصاد وارد کند اما حقیقتا در دراز مدت سبب رکورد کامل می شود.