بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

در کشورهای پیشرفته موضوع کارآفرینی بیشتر از کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

کارآفرینی فرایند خلق هر چیز ارزشمند است.

موج افزایش علاقمندی به ایجاد کسب و کار در کشورهای پیشرفته بیشتر است کشورهای درحال توسعه است به همین خاطر پیشرفت در این کشورها بیشتر دیده می شود.

در حقیقت توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصادی در هر کشوری است و همه کشورها نیاز به این توسعه دارند .

در این راستا باید فرهنگ توسعه کارآفرینی یک ضرورت اجتناب پذیر است و یکی از مسائل پرکاربردی و پرطرفدار در زمینه اقتصادی می باشد

فقط یک کارآفرین موفق می تواند مصمم و جدی نسبت به مسائل پیرامون و موقعیت ها بهترین واکنش لازم را بدهد

و برای مسائل پیش بینی نشده و آینده یک برنامه ریزی اجمالی و کلی داشته باشد و به دنبال ایده و خلاقیت برای طرح جدید باشد .

کلمات کلیدی: , , ,

ديدگاه خود را بيان کنيد