بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

روابط و کار عوامل مهم درشکل گیری هویت مناسب در افراد است.

زیرا کار در افراد باعث ممانعت افراد از پوچی و نهیلیسمی خواهد شد .

کارآفرینی نقش به سزایی در تسهیل فرایند ایجاد کسب و کار دارد و هم چنین دارای آثار مثبت اقتصادیخواهد شد .

مازاد بر آن در این دنیای تکنولوژی و پیشرفت و در راستای اینکه کل جهان به سمت اقتصادی شدن در حرکت است دست زدن به یک کسب و کار جدید و نو کار چندان سختی نخواهد بود

و با تلاش و اجرای چندین اصول می توان در کسب و کار پیشرفت کرد و در زمان کوتاه به بالاترین نتیجه دلخواه رسید .

البته لازمش این است به یک سری اصول پایبند بود و تمام هم و غم خود ا در این راه بگذارید و در مسیر راه اگر با مانعی برخورد کردید

دست از تلاش برندارید و مصمم تر از قبل راه خود را ادامه دهید و تلاش کنید

که ابتدا با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود و تلاش در صدد این که نقاط قوت خود را تقویت کنید و سعی کنید نقاط ضعف خود را برطرف کنید.

کلمات کلیدی: , , , , ,

ديدگاه خود را بيان کنيد