بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

براساس پیشنهاد توافق شده، اصنافی که اظهارنامه مالیاتی اصناف کشور عملکرد سال۱۳۹۵ خود را به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان دربخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند، مشمول این توافق هستند و ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه به‌صورت کاغذی به اداره‌های امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال به‌عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی است.

همچنین میزان مالیات اصناف و مشاغل ایران عملکرد سال۱۳۹۵ اصناف به میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال۱۳۹۴ تعیین می‌شود اما در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال۱۳۹۴ آنان تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مؤدیانی که پرونده عملکرد سال۱۳۹۴ آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است)، مالیات قطعی عملکرد سال۱۳۹۳ آنان با افزایش حداکثر ۱۲درصد مالیات مبنای توافق قرار می‌گیرد و در پیشنهاد ارائه شده از سوی اتاق اصناف، مودیانی که در عملکرد سال۱۳۹۴ همه سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نشده‌اند، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال۱۳۹۵ آنها با ۱۵درصد افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال۱۳۹۴ تعیین می‌شود.

از سوی دیگر، آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود به‌صورت یکجا همراه اظهارنامه نیستند، با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی طی ۴ماه در اقساط مساوی حداکثر تا پایان مهرماه سال۱۳۹۶ اقدام می‌کنند.

البته در صورت پرداخت کل مالیات به همراه اظهارنامه برگ مالیات قطعی مودیان تا حداکثر ۱۵مرداد‌ ماه سال۱۳۹۶ صادر خواهد شد. افزون بر این، هرگاه اسناد و مدارک مثبتی حاصل از فعالیت کتمان شده مودیان تحصیل شود که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۵درصدی مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه‎التفاوت درصورتی‌که بیش از ۲میلیون ریال باشد با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، اصنافی که با وجود تکلیف قانونی بنا به دلایل متعدد ازجمله نبود زیرساخت‎های موجود و عدم‌امکان نصب سامانه صندوق فروش تا زمان صدور این توافق‎نامه موفق به خرید و نصب و راه‎اندازی سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش و تجهیزات مشابه) نشده‎اند، هرگونه اقدامی در این زمینه منوط به تصویب و ابلاغ آیین‎نامه اجرایی جدید آن از طرف هیأت محترم وزیران است و اینگونه مودیان مشمول توافق خواهند بود و مالیات عملکرد سال۱۳۹۵ آنان با رعایت این دستورالعمل مورد مطالبه و قطعیت قرار می‌گیرد.

پیش‌تر سیدکامل تقوی‌نژاد، معاون وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده بود که در سال۹۵ مالیات یک میلیون و ۷۰۰هزار نفر از اصناف ایران براساس نامه خوداظهاری وصول شد.

توجه : این خبر قابل استناد نیست.

کلمات کلیدی: , , , ,

ديدگاه خود را بيان کنيد