بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

شرکت ها و سازمان های مختلف یاز به یک سیستم کنترلی مدیریت دارند که در این هنگام کارمندان

با توجه به انتخاب ایده و تصمیم به اجرایی کردن یک محصول یا خدمات دست میزند و به یک فرد کارآفرین تبدیل خواهند شد.

به این شکل در کار خود پیشرفت می کنند و در جایگاه خود ثایت نمانده و ارتقا پیدا می کنند. در این هنگام کارآفرین باید متغیرهای کلیدی برای موفقیت را بشناسد .

در حقیقت رئیس توانسته بستری را برای بیان پیشنهاد ها و نظرهای خود ایجاد کند و پیوسته به تفکر و خلاقیت می پردازد و باعث نوآوری و ایجاد کسب و کار جدید می شود.

در حقیقت این رئیس و کارفرما بوده که بسیار آگاه و هوشمندانه این شرایط را ایجاد کرده است.

زیرا کسب و کار با داشتن کارمندان بی انگیزه و بی ذوق قطعا سقوط خواهد کرد.

پس باید سعی کرد که شرایط برای رشد و تعالی و ایده بیان ایده های کارمندان ایجاد کرد تا کسب و کار رونق گیرد.

کلمات کلیدی: , , , , , ,

ديدگاه خود را بيان کنيد