بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

۱-شرایط اقتصادی بازار

۲-ساختار و پویایی صنعت

۳-چارچوب قانون و مقررات

۴-جنبه های انگیزشی فردی

۵-روابط فردی و اجتماعی

۵-نیازهای فردی

۶-عوامل جمعیت شناختی

تمامی این عوامل در رشد یک کارآفرین اثرگذاراست.چارچوب مفهومی این عواملی که ارائه شد می تواند در مدیریت کسب و کار و مدیریت رفتار سازمانی دخیل باشد

با تمرکز بر مطالعه رفتار انسان ها به مثابه اجزای اصلی سازمان می تواند بسترهای لازم برای رشد یک کارآفرین را فراهم نمود و با تکیه بر این عوامل در کوتاه مدت می توان به نتیجه دلخواه رسید.

در همین راستا مفهوم کارافرین از دیدگاه رفتارشناسی فرایندی است که از تصور شروع و به انتشار تجاری محصول یا خدمت ختم می شود

کلمات کلیدی: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ديدگاه خود را بيان کنيد