بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور پویا جهش -بزرگترین بانک اطلاعات اصناف و مشاغل کشور
تماس

امروزه زندگی ما به ابزارهای دیجیتال گره خورده است. برای استفاده از این ابزارهای دیجیتالی باید دانش و سواد کافی را داشته باشیم. به دانش استفاده از ابزارهای دیجیتال سواد دیجیتالی گفته می شود. امروزه زندگی ها به ابزارهای دیجیتالی وابسته شده اند و تحت هیچ شرایطی نمی توان تکنولوژی ها و دانش دیجیتال را از زندگی حذف کرد.
امروزه زندگی ما به ابزارهای دیجیتال گره خورده است. برای استفاده از این ابزارهای دیجیتالی باید دانش و سواد کافی را داشته باشیم. به دانش استفاده از ابزارهای دیجیتال سواد دیجیتالی گفته می شود. امروزه زندگی ها به ابزارهای دیجیتالی وابسته شده اند و تحت هیچ شرایطی نمی توان تکنولوژی ها و دانش دیجیتال را از زندگی حذف کرد.

به توجه به رشد تکنولوژی و افزایش دستگاه های دیجیتال لزوم بهبود سواد دیجیتالی در جامعه به شدت احساس می شود. امروزه بسیاری از کشور های در حال توسعه و توسعه یافته در دنیا از لزوم تقویت آموزش سواد دیجیتالی و رسانه ای و از اهمیت آن در برنامه ریزی آموزشی یاد می کنند.

لزوم ایجاد نقشه راه سواد دیجیتالی در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه می تواند راهنمای مناسبی برای توسعه دانش دیجیتالی در کشور ها باشد. با داشتن این نقشه راه میتواند مسیر های یادگیری و بهبود دانش افراد را به خوبی مشخص کرد.

سواد دیجیتال فقط استفاده از فناوری نیست!

برخی سواد رایانه ای را که در حقیقت توانایی شخص در انجام اعمال اصلی و پایه با رایانه می باشد را برای پیشرفت در جامعه اطلاعاتی کافی می‌دانند در حالی‌که این توانایی ها صرفا به فرد در جهت یادگیری سواد دیجیتالی که همان سواد مورد نیاز در جامعه اطلاعاتی می‌باشد، کمک خواهد نمود.
سواد دیجیتالی مستلزم یادگیری مجموعه مهارت‌های خاصی است که در طبیعت خود میان رشته ای‌اند. بانک شماره موبایل اصناف و مشاغل ایران، رسانه و تکنولوژی؛ مهارت های یادگیری و نوآوری؛ و مهارت های زندگی و حرفه ای به عنوان سه مجموعه مهارت هستند که افراد به منظور کسب سواد دیجیتالی، یا مهارت های قرن ۲۱ باید در آنها ماهر شوند.
سواد دیجیتال فقط به فناوری یا ابزارهای دیجیتال مربوط نمی‌شود؛ زیرا درک موضوعات اجتماعی و فرهنگی، تفکر انتقادی و خلاق بودن،مهارت‌هایی است که افراد باید هنگام کار با هر ابزاری از آن‌ها بهره‌مند باشند. برخی از مردم در استفاده از کامپیوتر یا نرم‌افزارهای خاص مهارت کافی دارند، اما سواد دیجیتال چیزی بیش از این مهارت‌هاست و دربرگیرنده مشارکت، امنیت و ارتباط به شکل مؤثر است.این‌که از نظر دیجیتالی باسواد باشیم به این معنی است که دقیق بدانیم چه زمانی و چرا فناوری‌های دیجیتالی مناسب‌اند و چگونه به انجام کارها کمک می‌کنند و چه زمانی این‌گونه نیستند؛ همچنین سواد دیجیتال داشتن به این معنی است که به دامنه گسترده‌ای از تکنیک‌ها و منابع فرهنگی، که به استفاده از ابزار دیجیتال کمک می‌کند، دسترسی داشته باشیم.
کدام مهارت ها زیر مجموعه سواد دیجیتال قرار دارند؟

محققان معتقدند که پنج نوع از سواد وجود دارد که توسط یک زیرمجموعه با عنوان سواد دیجیتالی احاطه شده‌اند:
سواد تصویری و بصری شامل توانایی خواندن و استنباط اطلاعات از تصاویر، سواد بازتولید شامل توانایی استفاده از فن آوری به منظور ایجاد یک بخشی از کار و یا ترکیب قسمت های موجود از کار برای اختصاص آن به خود ، سواد شاخه‌گزینی شامل توانایی حرکت موفقیت آمیز در محیطی غیرخطی و چند رشته‌ای در فضای دیجیتال، سواد اطلاعاتی شامل توانایی جستجو، مکان یابی، برآورد و ارزیابی انتقادی اطلاعات موجود در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌باشد و در نهایت سواد اجتماعی و عاطفی که به جنبه‌های اجتماعی و عاطفی موجود در فضاهای آنلاین اشاره دارد.

دیگر مهارت های سواد دیجیتال عبارت‌اند از:
ـ داشتن توانایی استفاده از فناوری
ـ تفسیر و درک محتوای دیجیتال
ـ ابداع ابزارهای ارتباطی مناسب و پژوهش و بررسی در مورد آن‌ها
ـ دستیابی به اطلاعات دیجیتالی معتبر
ـ یکپارچه‌سازی اطلاعات دیجیتال
ـ برقراری ارتباط صحیح با اطلاعات دیجیتال

ابعاد سواد دیجیتال

سواد اطلاعاتی به معنای آگاهی، درک و توانمندی افراد در استفاده کارامد از ابزارها و امکانات دیجیتال در جهت شناسائی، دستیابی، مدیریت، ارزیابی و تحلیل منابع دیجیتال، خلق دانش جدید و ارتباط با دیگران در زمینه کاری و اجتماعی است. بنابراین سواد دیجیتال در سه سطح قابل شناسائی است: شایستگی دیجیتالی، کاربری دیجتالی و انتقال دیجیتال.

شایستگی دیجتال ‌سنگ‌بنای سواد اطلاعاتی است. شایستگی دیجتال شامل گستره وسیعی از مهارت‌ها است. میزان تمایل و توانائی افراد و گروه‌ها به استفاده از سواد دیجتال را منعکس می‌سازد و از مهارت‌های اولیه تا بسیار پیچیده را در برمی‌گیرد. شایستگی اطلاعاتی شامل: توانائی یافتن اطلاعات از وب، نگارش و ویرایش متن، ارتباط الکترونیک، عکاسی دیجیتال، کار با صفحه‌گسترده (اکسل-مترجم)، ارائه مطالب (پاورپوینت-مترجم)، کار با پایگاه داده و توانائی کار در محیط یک کامپیوتر شخصی است.

کاربری دیجیتال: در گذر از شایستگی دیجیتال به سواد اطلاعاتی، مفهوم کاربری دیجتال نقش مهمی ایفا می کند. کاربری دیجیتال یعنی توانائی افراد در استفاده از شایستگی دیجیتال در شرایط زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی. به عبارت دیگر سواد اطلاعات شامل استفاده صحیح و به‌هنگام از شایستگی دیجیتالی در شرایط زندگی عادی است. کاربری دیجیتال به استفاده از توانمندی‌های دیجیتال در حل مسائب برمی‌گردد. کاربری دیجیتال شامل: حل مسائل، تکمیل کارها، دستیابی به اهداف جانبی کار و تجربه استفاده از توانمندی‌های دیجتال در شرایط کاری برمی‌گردد. بنابراین کاربری دیجیتال در عملکرد افراد منعکس می‌شود و به این نکته اشاره دارد که چقدر افراد در زندگی روزمره از توانمندی دیجیتال خود استفاده می‌کنند.

انتقال دیجیتال: سطح نهائی سواد دیجیتال تحت عنوان انتقال دیجیتال مطرح شده است. منظور از انتقال دیجیتال استفاده خلاقانه از توانمندی دیجیتال در جهت گسترش توان و دانش حرفه‌ای است و خلق موقعیت‌های جدید برای بهره‌گیری از توانمندی‌های درونی است که بدون استفاده از امکانات دیجیتال امکان‌پذیر نیست. گسترش دانش با استفاده از بکارگیری خلاق و نوآورانه از توان دیجیتال میسر است. این تغییرات می تواند ر سطوح فردی یا گروهی رخ دهد. این سطح از سواد دیجیتال بسیار حیاتی و با اهمیت است.

کلمات کلیدی: , , , , ,

ديدگاه خود را بيان کنيد